Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 6/2022 od 01.03.2022.)


  • Poslovnik Opštinske izborne komisije opštine Vlasotince
  • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
  • Odluka o određivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Crna Trava za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, koji su raspisani za 3. april 2022. godine
  • Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije opštine Crna Trava u proširenom sastavu, na predlog Koalicije Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve, podnosioca proglašene izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - Zajedno možemo sve
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za rešavanje u upravnom postupku u drugom stepenu i za rešavanje sukoba nadležnosti
  • Odluka o načinu i postupku pripreme i distribucije paketa sa osnovnim životnim namirnicama i sredstvima za higijenu korisnicima penzija sa iznosom penzije do 30.000,00 dinara i korisnicima prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica na teritoriji grada Leskovca
  • Poslovnik o radu Opštinske izborne komisije Opštine Bojnik


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex