Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 49/2021 od 30.12.2021.)


 • Odluka o budžetu opštine Lebane za 2022. godinu
 • Kadrovski plan opštine Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na program rada Turističke organizacije opštine Lebane 2022
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu biblioteke "Branko Radičević"
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu Doma kulture "Radan" Lebane
 • Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove za sport "Sportsko-rekreativni centar" Lebane
 • Odluka o davanju saglasnosti na Programe rada i finansijski plan Centra za socijalni rad Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Doma zdravlja Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan OŠ "Radovan Kovačević - Maksim" Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan OŠ "Vuk Karadžić" Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan OŠ "Radoje Domanović" Bošnjace za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan STŠ "Vožd Karađorđe" Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Gimnazije Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Mesne zajednice Lebane za 2022. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Dečjeg vrtića "Dečja radost" u Lebanu za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora dečijeg vrtića "Dečija radost" u Lebanu
 • Rešenje o razrešenju Miloša Ilića člana Gradskog veća
 • Rešenje o izboru Jelene Miljković, člana Gradskog veća
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke u Leskovcu
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Leskovca
 • Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije grada Leskovca za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana" Leskovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana"
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture "Vučje" u Vučju
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Doma kulture "Vučje" u Vučju
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture "Vučje" u Vučju
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture "Vučje" u Vučju
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture "Tihomir Rakić Veljko" Pečenjevce
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Doma kulture "Tihomir Rakić Veljko" Pečenjevce
 • Rešenje o imenovanju upravnog odbora Doma kulture "Tihomir Rakić Veljko" Pečenjevce
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture "Tihomir Rakić Veljko" Pečenjevce
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture Brestovac
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Doma kulture Brestovac
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture Brestovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture Brestovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za planiranje, izgradnju, komunalne i delatnosti od opšteg interesa Skupštine grada Leskovca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex