Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 48/2021 od 29.12.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o prvoj izmeni i dopuni Programa poslovanja JP za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" u Bojniku za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" u Bojniku za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na - Program subvencija JP za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" u Bojniku za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Jedinstvo" Bojnik za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Jedinstvo" Bojnik za 2022. godinu sa finansijskim planom i programom subvencija
 • Odluka o izmeni i dopuni srednjeročnog programa uređivanja građevinskog zemljišta
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi isključivo za gajenje biljaka u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji opštine Bojnik i određivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj (prvoj) zoni
 • Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Odluka o budžetu opštine Bojnik za 2022. godinu sa kadrovskim planom opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bojnik za period 01.01.2021. godine do 30.09.2021. godine
 • Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti investicionog održavanja, unapređenja svojstava porodičnih kuća, zgrada i stanova i energetske sanacije porodičnih kuća
 • Odluka o određivanju početne cene zakupa nepokretnosti u javnoj svojini opštine Bojnik
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Bojnik
 • Odluka o donošenju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u opštini Bojnik
 • Odluka o učešću građana u budžetski proces finansiranje projekata iz sredstava poreskih prihoda
 • Strategija upravljanja rizicima u organima opštine Bojnik za period od 2022. do 2024. godine
 • Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Doma zdravlja Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Turističke organizacije opštine Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove dom kulture "Bojnik" Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik za 2022. godinu
 • Rešenje o određivanju mrtvozornika opštine Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Jedinstvo" Bojnik
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Centra za socijalni rad Bojnik
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Bojnik
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" u Bojniku
 • Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora OŠ "Stojan Ljubić" Kosančić iz reda roditelja
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Stojan Ljubić" Kosančić iz reda roditelja
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora PU "Đuka Dinić" Bojnik iz reda roditelja
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora PU "Đuka Dinić" Bojnik iz reda roditelja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Opštinskog saveta roditelja opštine Bojnik za školsku 2020/2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Bojnik za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu neposrednom pogodbom
 • Odluka o autobuskim stajalištima na teritoriji opštine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex