Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 47/2021 od 28.12.2021.)


 • Odluka 03 Broj: 434-12/2021-83 od 10.12.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijske planove mesnih zajednica za 2022. godinu
 • Rešenje o odobravanju i finansiranju programa u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe građana u 2022. godini
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa finansijskim planom Kulturnog centra Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom SRC "Vlasina" Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Centra za socijalni rad za opštine Vlasotince i Crna Trava za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Rešenje po javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora JKP "Komunalac" Vlasotince, čiji je osnivač opština Vlasotince
 • Rešenje po javnom konkursu za izbor kandidata za imenovanje direktora JKP "Vodovod" Vlasotince, čiji je osnivač opština Vlasotince
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije VD direktora JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Rešenje o imenovanju VD direktora JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana - predsednika Nadzornog odbora JKP "Vodovod" Vlasotince i imenovanju novog člana - predsednika
 • Rešenje o prestanku mandata člana Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Vlasotince i imenovanju novog člana
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije "HSV" Batulovce
 • Kadrovski plan organa opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada Opštinske uprave opštine Vlasotince za 2022. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke "Desanka Maksimović" Vlasotince za 2022. godinu
 • Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Crna Trava za 2022. godinu, broj 06-258/2021-02
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Žalbene komisije u opštini Crna Trava, broj 06-264/2021-02
 • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga, broj 06-266/2021-02


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex