Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 43/2022 od 30.12.2022.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA RAZVOJA GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2023­2029 GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE "DOM" GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ISTORIJSKOG ARHIVA U LESKOVCU
 • GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ"­VELJKO PEČENJEVCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ­VELJKO" PEČENJEVCE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA DOMA KULTURE "VUČJE"­ VUČJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "VUČJE" ­ VUČJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA­ PREDSTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA RODITELJA GRADA LESKOVCA ­ PREDSTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE "VASA PELAGIĆ" U LESKOVCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U GUBEREVCU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" U GUBEREVCU
 • REŠENJE
 • ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA PERIOD 2021­2030.


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex