Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 43 od 23.11.2020.)


 • ODLUKA O DODELJIVANJU OSMONOVEMBARSKIH PRIZNANJA OPŠTINE LEBANE U 2020. GODINI
 • ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "JARUGE"
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE TURISTIČKO REKREATIVNOG PARKA "ČUKLJENIK"
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA OPŠTINE LEBANE I NAKNADAMA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O OSNOVNOJ I DODATNOJ PODRŠCI DETETU I UČENIKU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU LOKALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA
 • ODLUKA O PROSEČNOJ CENI NEPOKRETNOSTI U ZONAMA U KOJIMA SE NALAZE NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU V.D. DIREKTORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOVAN KOVAČEVIĆ-MAKSIM" IZ LEBANA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" IZ BOŠNJACA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA PRIVREDU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" IZ LEBANA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" IZ BOŠNJACA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA ADMINISTRATIVNO-MANDATNA PITANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU NACRTA ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU ODLUKE O DODELJIVANJU NAGRADA I PRIZNANJA OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU I ODLUKE O DODELI NAGRADA UČENICIMA GENERACIJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠK. 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O TREĆOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE BOJNIK
 • PRAVILNIK O UPRAVI I KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPRAVI I KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O MERAMA I NAČINU ZA SUZBIJANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMISIFOLIA)
 • ODLUKA O RAZVRSTAVANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SE KORISTI ISKLJUČIVO ZA GAJENJE BILJAKA U POLJOPRIVREDNO ODNOSNO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ (PRVOJ) ZONI
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I KORIŠĆENJU STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA RAD ODBORNIKA, ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK, ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA I ČLANOVA RADNIH TELA I KOMISIJA KOJE OBRAZUJU ORGANI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU I EVIDENTIRANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O SASTAVU, NAČINU I ORGANIZACIJI RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE BOJNIK
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 2021-2030. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU PROJEKTNOG TIMA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI POKLONA I NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK U PERIODU JANUAR-JUN 2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK U PERIODU JANUAR-SEPTEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU (OBRAZOVNI DEO)
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PLANA RADA OŠ "STOJAN LJUBIĆ" KOSANČIĆ ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OSTVARENOSTI GODIŠNJEG PLANA RADA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" U BOJNIKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU SA IZVEŠTAJEM O RADU DIREKTORA TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" U BOJNIKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU V.D. DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA PERIOD SEPTEMBAR 2019. - FEBRUAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA PERIOD SEPTEMBAR 2019. - JUN 2020. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OPERATIVNI PLAN ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA PO POSEBNOM PROGRAMU ZA RAD U USLOVIMA PANDEMIJE VIRUSA COVID-19 PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA RADNU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RADNO VREME PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG MREŽE USTANOVE ZA DECU PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM I IZVEŠTAJEM REVIZORA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA RADA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 31.12.2019. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN RADA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PLANA RADA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD OD 01.01.2020. GODINE DO 30.06.2020. GODINE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 2019-2023. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD OD 2019-2023. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "STANIMIR VELJKOVIĆ ZELE" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK IZ REDA ZAPOSLENIH
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UĆEŠĆU GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES FINANSIRANJA PROJEKATA IZ SREDSTAVA PORESKIH PRIHODA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLASOTINCE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex