Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 41/2022 od 28.12.2022.)


 • AKTI OPŠTINSKOG VEĆA MEDVEĐA
 • POSLOVNIK OPŠTINSKOG VEĆA RREGULLOREN E PUNËS SË KËSHILLIT KOMUNAL
 • AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA PREVOZA I SMEŠTAJA DECE I UČENIKA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "OBNOVA" MEDVEĐA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐANA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U MEDVEĐI


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex