Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 41 od 10.11.2020.)


  • POSLOVNIK SAVETA ZA RAZVOJ GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O DODELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI REDOVNIM UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZ MATERIJALNO UGROŽENIH PORODICA SA PODRUČJA GRADA LESKOVCA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
  • IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE VLASOTINCE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex