Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 40/2021 od 19.11.2021.)


 • Odluka 03 Broj: 66-8/2021-77 od 10.11.2021. godine
 • Odluka 03 Broj: 011-22/2021-77 od 10.11.2021. godine
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Brestovac - Bojnik - Doljevac" u Bojniku (sa tekstom oglasa koji je njen sastavni deo)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Leskovca za 2021. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Leskovca
 • Odluka o usvajanju Strategije unapređenja položaja mladih grada Leskovca za period 2021-2025. godine
 • Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u gradu Leskovcu
 • Odluka o naknadama odbornika i članova stalnih radnih tela Skupštine Grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju direktora Narodnog muzeja Leskovac, zbog isteka mandata
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja Leskovac, po raspisanom javnom konkursu
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana" Leskovac, zbog isteka mandata
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplana" Leskovac
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Doma kulture u Grdelici, zbog isteka mandata
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Doma kulture u Grdelici
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Doma kulture u Grdelici, zbog isteka mandata
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Doma kulture u Grdelici
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata predsednika Nadzornog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu, kao predstavnika osnivača, zbog smrti
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Doma kulture Roma u Leskovcu, kao predstavnika osnivača
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Vukica Mitrović u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Vukica Mitrović" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju članova Saveta za razvoj grada Leskovca
 • Predlog Rešenja o izboru članova Saveta za razvoj grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju pojedinih članova Štaba za vanredne situacije grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju članova i zamenika članova Saveta roditelja grada Leskovca, imenovanih za školsku 2020/2021. godinu, zbog isteka mandata
 • Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova Saveta roditelja grada Leskovca, za školsku 2021/2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu, iz reda predstavnika zaposlenih, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu, iz reda predstavnika zaposlenih
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole "Rade Metalac" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Rade Metalac" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stanislav Binički" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole "Stanislav Binički" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Svetozar Marković" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Skobaljić" u Velikom Trnjanu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Nikola Skobaljić" u Velikom Trnjanu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Zlatanović" u Miroševcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Zlatanović" u Miroševcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Pečenjevcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Pečenjevcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "11. oktobar" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "11. oktobar" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za tekstil i dizajn u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josif Kostić" u Leskovcu, iz reda predstavnika zaposlenih, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Josif Kostić" u Leskovcu, iz reda predstavnika zaposlenih
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole "Božidar Đorđević Kukar" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko-tehnološke škole "Božidar Đorđević Kukar" u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Medicinske škole u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja, zbog prestanka osnova za imenovanje
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Leskovcu, iz reda predstavnika roditelja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Leskovcu, iz reda predstavnika lokalne samouprave, zbog podnošenja ostavke
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Leskovcu, iz reda predstavnika lokalne samouprave
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici, iz reda predstavnika lokalne samouprave, zbog podnošenja ostavke
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikoj Grabovnici, iz reda predstavnika lokalne samouprave


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex