Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 4 od 01.02.2019.)


 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE ZA PODSTICANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA ŽALBENE KOMISIJE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • ZAKLJUČAK
 • PROGRAM
 • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA SPORTSKIM KLUBOVIMA I UDRUŽENJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • PROGRAM ­ PRVA IZMENA I DOPUNA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU
 • ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U POSLOVNIKU SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA, OBJAVLJENOM U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA LESKOVCA" BROJ 3 OD 17. JANUARA 2019. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex