Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 39 od 29.12.2019.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU FINANSIJSKIH PLANOVA MESNIH ZAJEDNICA ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU CENE KOŠTANJA JEDNE ŠTAMPANE STRANE "SLUŽBENOG GLASNIKA GRADA LESKOVCA" ZA 2020-tu GODINU ZA KORISNIKE USLUGA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex