Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 38 od 25.12.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.09.2019. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" SA SEDIŠTEM U BOJNIKU ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM SUBVENCIJA JP ZA VODOSNABDEVANJE "BRESTOVAC-BOJNIK-DOLJEVAC" ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN UTROŠKA SUBVENCIJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI SREDNJEROČNOG PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE I OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROIZVODNO-RADNU CELINU U KOSANČIĆU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROIZVODNO-RADNU CELINU U KOSANČIĆU
 • ODLUKA O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE OPŠTINE BOJNIK ZA 2017. GODINU ("Službeni glasnik grada Leskovca", broj: 15/17 i 19/17)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA VAŽENJA ODLUKE O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK I REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU, PRAĆENJE REALIZACIJE I IZRADU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O USKLAĐENOM IZNOSU LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA DRŽANJE MOTORNIH DRUMSKIH I PRIKLJUČNIH VOZILA, OSIM POLJOPRIVREDNIH VOZILA I MAŠINA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BORAVIŠNE TAKSE ZA KORIŠĆENJE USLUGA SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ (PRVOJ) ZONI
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O KOMUNALNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU SLUŽBENIH VOZILA U ORGANIMA OPŠTINE BOJNIK
 • PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" U BOJNIKU ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOJNIK U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOJNIK
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "ĐUKA DINIĆ" BOJNIK IZ REDA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA SAVETA ZA MLADE
 • ODLUKA O ISPRAVCI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA, ZA AGROEKONOMSKU 2019/2020 GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex