Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 37/2021 od 08.11.2021.)


 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Crna Trava
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Crna Trava
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika "Milentije Popović" Crna Trava
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika "Milentije Popović" Crna Trava
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Crna Trava
 • Odluka o usvajanju 6. (šeste) izmene i dopune Plana javnih nabavki za 2021. godinu
 • Predlog odluke o formiranju jedinica Civilne zaštite opšte namene i specijalizovane jedinice civilne zaštite za uzbunjivanje na teritoriji opštine Lebane
 • Pravilnik o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti na teritoriji opštine Lebane
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine opštine Lebane
 • Odluka o dodeli osmonovembarskih priznanja opštine Lebane u 2021. godini
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za 2021. godinu
 • Odluka o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lebane
 • Rešenje o razrešenju Opštinske izborne komisije opštine Lebane u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Opštinske izborne komisije opštine Lebane u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije
 • Odluka o donošenju plana detaljne regulacije turističko rekreativnog parka "Čukljenik" i Plan detaljne regulacije turističko rekreativnog parka "Čukljenik"
 • Odluka o donošenju plana detaljne regulacije PPOV Ćenovac; 02 Broj 350-47 i Plan detaljne regulacije PPOV Ćenovac
 • Odluka o pokretanju postupaka kod Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • Odluka o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane
 • Odluka o utvrđivanju koeficijenta za svaku zonu na teritoriji opštine Lebane
 • Odluka o visini stope poreza na imovinu
 • Odluka o prosečnoj ceni nepokretnosti u zonama u kojima se nalaze nepokretnosti
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Lebane
 • Odluka o načinu kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga
 • Rešenje o imenovanju direktora JP "Lebane" Lebane
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije v.d. direktora biblioteke "Branko Radičević" iz Lebana
 • Rešenje o imenovanju direktora biblioteke "Branko Radičević" iz Lebana
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Lebane
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Lebanu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora STŠ "Vožd Karađorđe" iz Lebana


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex