Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 37 od 24.12.2019.)


 • PRAVILNIK O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI U OPŠTINI VLASOTINCE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • KADROVSKI PLAN ORGANA OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ZA TERITORIJU OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILKA DIMANIĆ" VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O UČEŠĆU GRAĐANA U BUDŽETSKI PROCES KROZ SPROVOĐENJE PROJEKTA "ZAJEDNO DO CILJA"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020.GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "KOMUNALAC" VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JKP "VODOVOD" VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE "DESANKA MAKSIMOVIĆ" VLASOTINCE ZA 2020.GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA KULTURNOG CENTRA VLASOTINCE ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA"VLASINA" VLASOTINCE ZA 2020.GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA ZA 2020.GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020.GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLASOTINCE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE FINANSIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA VLASOTINCE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE PROSTORIJA U ZGRADI DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA
 • REŠENJE
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "MILKA DIMANIĆ" VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE VLASOTINCE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SPORTSKO REKREATIVNOG CENTRA "VLASINA", VLASOTINCE I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" TEGOŠNICA I IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" SVOĐE I IMENOVANJU NOVOG ČLANA
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD" VLASOTINCE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex