Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 36/2021 od 19.10.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni odluke o određivanju i obeležavanju naziva ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Bojnik
 • Rešenje o razrešenju Komisije za određivanje naziva ulica i trgova
 • Rešenje o izboru Odbora za utvrđivanje naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Odluka o dodeljivanju nagrada i priznanja opštine Bojnik za 2021. godinu
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje "Brestovac-Bojnik-Doljevac" u Bojniku
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu OŠ "Stanimir Veljković Zele" Bojnik za školsku 2020/2021. godinu (obrazovni deo)
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada OŠ "Stojan Ljubić" u Kosančiću za školsku 2020/2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o ostvarenosti godišnjeg plana rada TŠ "Boško Krstić" Bojnik za školsku 2020/2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu PU "Đuka Dinić" Bojnik za radnu 2020/2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU "Đuka Dinić" u Bojniku za radnu 2021/2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na radno vreme PU "Đuka Dinić" Bojnik za 2021/2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog Mreže ustanove za decu PU "Đuka Dinić" Bojnik za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Bojnik, sa finansijskim izveštajem, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove sportska hala "Bojnik" Bojnik za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Narod ne biblioteke "Vuk Karadžić" Bojnik
 • Rešenje o razrešenju članice Školskog odbora OŠ "Stanimir Veljković Zele" Bojnik iz reda predstavnika jedinice lokalne samouprave
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ "Stanimir Veljković Zele" Bojnik iz reda predstavnika jedinice lokalne samouprave
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora TŠ "Boško Krstić" Bojnik iz reda roditelja
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora TŠ "Boško Krstić" Bojnik iz reda roditelja
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Komisije za primopredaju dužnosti
 • Rešenje o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u JKP "Komunalac" Vlasotince
 • Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji opštine Vlasotince za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex