Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 35/2021 od 08.10.2021.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U POLJOPRIVREDI
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI OKTOBARSKE NAGRADE GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DODELI NAGRADA GRADA LESKOVCA ZA 2021. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex