Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 34 od 29.09.2020.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ", LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI USTANOVE ZA SPORT "SPORTSKO-­REKREATIVNI CENTAR" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI USTANOVE ZA SPORT "SPORTSKO-­REKREATIVNI CENTAR" LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE
 • ODLUKA O PLATAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA OPŠTINE LEBANE I NAKNADAMA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BIBLIOTEKE "BRANKO RADIČEVIĆ" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA KULTURE "RADAN" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA KULTURE "RADAN" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT "SPORTSKO-­REKREATIVNI CENTAR" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA USTANOVE ZA SPORT "SPORTSKO-­REKREATIVNI CENTAR" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "IMOVINA" LEBANE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "VETERINARSKA STANICA LEBANE" LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DEČIJEG VRTIĆA "DEČIJA RADOST" U LEBANU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" IZ LEBANA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOVAN KOVAČEVIĆ-­MAKSIM" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" IZ BOŠNJACA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA STŠ "VOŽD KARAĐORĐE" IZ LEBANA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ČLANOVIMA STALNIH RADNIH TELA KOJE BIRA SKUPŠTINA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DRUŠTVENO-­EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENO-­KOMUNALNE DELATNOSTI
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA RAD I RAZVOJ MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NAGRADE I PRIZNANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DELOVA NASELJENIH MESTA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA PRIVREDU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA MIGRACIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA ZDRAVLJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOMASACIJU U K.O. BOŠNJACE, PERTATE I ĆENOVAC
 • PROGRAM O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE ZA 2020. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex