Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 34 od 13.12.2019.)


 • IZMENA I DOPUNA POSLOVNIKA O RADU ŽALBENE KOMISIJE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA ŽALBENE KOMISIJE U OPŠTINI CRNA TRAVA
 • ODLUKA O DAVANJU POZITIVNOG MIŠLJENJA NA PREDLOG ZA IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE VLASOTINCE I CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA ČLANOVE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TELA GRADA LESKOVCA
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TELA GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex