Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 30/2022 od 17.10.2022.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ZVANJA "POČASNI GRAĐANIN OPŠTINE BOJNIK"
 • ODLUKA O DODELJIVANJU NAGRADA I PRIZNANJA OPŠTINE BOJNIK ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROIZVODNO-RADNU CELINU U KOSANČIĆU SA STRATEŠKOM PROCENOM UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE
 • ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROPISE I UPRAVU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ČETVRTU IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANJA JKP "JEDINSTVO" BOJNIK ZA 2022. GODINU SA IZMENJENIM PROGRAMOM SUBVENCIJA
 • REŠENJE O OTVARANJU APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O OTVARANJU APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE
 • REŠENJE O PROMENI APROPRIJACIJE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O JAVNOM PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O OTUĐENJU STANOVA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MEDVEĐA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA PROPISE I STATUTARNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PROPISE I STATUTARNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE I SPORT SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE I SPORT SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO, STAMBENO­KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RAZVOJ SELA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DELOVA NASELJENIH MESTA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA, TRGOVA, ZASELAKA I DELOVA NASELJENIH MESTA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ODBORA ZA UDRUŽIVANJE I SARADNJU OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA UDRUŽIVANJE I SARADNJU OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "MLADOST" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PU "MLADOST" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PARTIZANSKI DOM" U DONJEM BUČUMETU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PARTIZANSKI DOM" U DONJEM BUČUMETU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SIJARINSKA BANJA" IZ SIJARINSKE BANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SIJARINSKA BANJA" IZ SIJARINSKE BANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZENEL HAJDINI" U TUPALU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZENEL HAJDINI" U TUPALU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE "NIKOLA TESLA" U MEDVEĐI
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI I IMENOVANJU DIREKTORA KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJIH ZONA NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2023. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE U OPŠTINI MEDVEĐA
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U OPŠTINI MEDVEĐA
 • ODLUKA O VISINI STOPE AMORTIZACIJE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU
 • REŠENJE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex