Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 3 od 17.01.2019.)


  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA LESKOVCA
  • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU JUŽNE MORAVE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "VUČJE"- VUČJE
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "VUČJE"- VUČJE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE U BRESTOVCU
  • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELJKO" PEČENJEVCE
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA KULTURE "TIHOMIR RAKIĆ-VELJKO" PEČENJEVCE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "MILKA DIMANIĆ" VLASOTINCE ZA 2018. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex