Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 29/2021 od 24.08.2021.)


  • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
  • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA RASPISANIH ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
  • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA, RASPISANIH ZA 19. SEPTEMBAR 2021. GODINE
  • ODLUKA O PROPISIVANJU OBLIKA I SADRŽINE OBRAZACA
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA RASPISANIM ZA 12. SEPTEMBAR 2021. GODINE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex