Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 26 od 23.12.2017.)


  • ETIČKI KODEKS PONAŠANJA FUNKCIONERA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/2017)
  • KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU I SLUŽBI ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA OPŠTA NAČELA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex