Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 25 od 11.09.2019.)


  • ODLUKA
  • ODLUKA
  • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU ČETVRTE IZMENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex