Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 25 od 24.11.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013 i 25/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA "ČESMA PALIM BORCIMA GRADA LESKOVCA U RATU OD 1991. DO 1999. GODINE" ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD LESKOVAC ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2018 i 25/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex