Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 25 od 20.12.2017.)


  • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 25/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex