Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 24/2021 od 12.07.2021.)


 • REŠENJE O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2021. GODINU (II)
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU OGLASA ZA OTUĐENJE JAVNIM NADMETANJEM NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJENOG MESTA MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDSEDNIKA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "OBNOVA" U MEDVEĐI ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU KULTURNOG CENTRA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CRVENOG KRSTA OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "MLADOST" U MEDVEĐI ZA RADNU 2019/2020. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE BIBLIOTEKE "PETAR PETROVIĆ - NJEGOŠ" U MEDVEĐI ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA I ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VLADIMIR BUKILIĆ" U TULARU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOVAN KOVAČEVIĆ" U LECU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "RADOVAN KOVAČEVIĆ" U LECU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ZENEL HAJDINI" U TUPALU
 • PRAVILNIK O POMOĆI GRAĐANIMA ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex