Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 24 od 09.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/2017)
  • KADROVSKI PLAN GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/2017)
  • KADROVSKI PLAN SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 24/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex