Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 23 od 03.09.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA OPŠTINE CRNA TRAVA
  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA OPŠTINE CRNA TRAVA
  • REŠENJE O PRODUŽENJU STATUSA VRŠIOCA DUŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE CRNA TRAVA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA I RASPISUJE OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI CRNA TRAVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex