Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 21/2021 od 26.06.2021.)


 • Odluka o ukidanju vanredne situacije za celu teritoriju opštine Vlasotince
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbora Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornike Skupštine grada Leskovca
 • Odluka o završnom računu grada Leskovca za 2020. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za zonu poslovanja sa porodičnim stanovanjem u sektoru S2 i delu sektora S5 u PGR-u 9 na području GUP-a Leskovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju i preuzimanju osnivačkih prava nad Apotekom Leskovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo Skupštine grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju člana Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo Skupštine grada
 • Rešenje o razrešenju člana Administartivnog odbora Skupštine grada Leskovca
 • Rešenje o imenovanju člana Administrativnog odbora Skupštine grada Leskovca
 • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Gimnazije u Leskovcu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Leskovcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex