Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 2/2022 od 09.02.2022.)


 • Odluka o raspodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i organizacija od javnog interesa za 2022. godinu
 • Rešenje o proglašenju izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU za izbore za članove Saveta Mesne zajednice Darkovce
 • Rešenje o utvrđivanju zbirne izborne lista kandidata za članove saveta Mesne zajednice Darkovce za ponovljene izbore raspisane za 13. februar 2022. godine
 • Rešenje o objavljivanju ukupnog broja birača za ponovljene izbore za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, raspisane za 13. februar 2022. godine
 • Odluka o određivanju načina štampanja izbornog materijala za sprovođenje ponovljenih izbora za članove saveta mesne zajednice Darkovce, koji su raspisani za 13. februar 2022. godine
 • Odluka o određivanju boje glasačkog listića, broja glasačkih listića i boje kontrolnog lista, za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na ponovljenim izborima za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, koji su raspisani za 13. februar 2022. godine
 • Odluka o propisivanju sadržine glasačkog listića za glasanje na ponovljenim izborima za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, koji su raspisani za 13. februar 2022. godine
 • Odluka o naknadama, materijalnim i drugim troškovima za sprovođenje ponovljenih izbora za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, koji su raspisani za 13. februar 2022. godine
 • Rešenja o imenovanju članova biračkog odbora za glasanje na ponovljenim izborima za članove saveta Mesne zajednice Darkovce, koji su raspisani za 13. februar 2022. godine
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u opštini Lebane za 2022-2023. godinu
 • Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora ustanove za sport "Sportsko-rekreativni centar" Lebane
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora ustanove za sport "Sportsko-rekreativni centar" Lebane
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora ustanove za sport "Sportsko-rekreativni centar" Lebane
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora ustanove za sport "Sportsko-rekreativni centar" Lebane
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "Komunalac" Lebane
 • Odluka o opštinskim nekategorisanim putevima
 • Odluka o usvajanju programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2022. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka kod republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • Program o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Lebane i pribavljanju u javnu svojinu opštine Lebane za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Odbora za administrativno-mandatna pitanja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbor za društvene delatnosti
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbor za nagrade i priznanja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Odbora za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta
 • Rešenje o obrazovanju žalbene komisije u opštini Bojnik


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex