Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 2 od 01.02.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRAĐANA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/2014, 5/2015, 7/2017, 29/2017 i 2/2018)
  • PROGRAM GODIŠNJEG KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex