Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 19 od 22.07.2019.)


 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE CRNA TRAVA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2019. DO 2029. GODINE
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU PROGRAMA MERA, AKTIVNOSTI I MEHANIZAMA OPŠTINE CRNA TRAVA NA JAČANJU POPULACIONE POLITIKE UTVRĐENE STRATEGIJOM PODSTICANJA RAĐANJA REPUBLIKE SRBIJE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U OKVIRU REALIZACIJE MERA POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MERAMA, ZAŠTITE OD POLJSKE ŠTETE, OD POŽARA I DRUGIM MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMANDANTA, ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MLADE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA U ZAKUP STANOVA DOGRAĐENIH U OKVIRU REALIZACIJE MERA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG NOVČANOG KAPITALA U JAVNO KOMUNALNOM PREDUZEĆU "VODOVOD" VLASOTINCE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex