Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 18 od 17.08.2018.)


  • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODRŠKU MLADIM TALENTIMA SA TERITORIJE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2017 i 18/2018)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex