Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 17 od 05.07.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ULAGANJU U KAPITAL JKP "JEDINSTVO" BOJNIK
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DANA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KRUŽNI TOK I GRADSKI PARK U CENTRU BOJNIKA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BOJNIKA I GRADSKOG PARKA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KRUŽNI TOK NA RASKRŠĆU ULICA RADANSKA, STOJANA LJUBIĆA I KNEZA LAZARA U BOJNIKU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA RASKRŠĆU ULICA RADANSKA, STOJANA LJUBIĆA I KNEZA LAZARA U BOJNIKU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DODELI POKLONA I NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA REGRESIRANJA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐUKA DINIĆ" U BOJNIKU
 • ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐUKA DINIĆ" U BOJNIKU
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O POGREBNIM DELATNOSTIMA
 • ODLUKA O JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU NA TERITORIJI OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE SPORTSKA HALA "BOJNIK" BOJNIK
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU I MATERIJALNO-FINANSIJSKOM POSLOVANJU TŠ "BOŠKO KRSTIĆ" U BOJNIKU ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM USTANOVE DOM KULTURE "BOJNIK" BOJNIK ZA PERIOD 01.01.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE "VUK KARADŽIĆ" BOJNIK
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O ČETVRTOJ IZMENI ODLUKE O RADNOM ANGAŽOVANJU ČLANOVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE BOJNIK
 • ODLUKA O LETNJEM ODMORU SKUPŠTINE OPŠTINE BOJNIK

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex