Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 16/2022 od 14.06.2022.)


 • REŠENJE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA I RASPISUJE OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI MEDVEĐA
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA OPŠTINSKOG VOZILA OTOKAR NAVIGO
 • ODLUKA O PRODUŽENJU UGOVORA O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA ODREĐENO VREME RADI POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA
 • ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "MRKONJSKI VIS"
 • REŠENJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MEDVEĐA ZA 2022. GODINU (III)
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE MEDVEĐA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLASOTINCE


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex