Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 16 od 02.07.2019.)


 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE V.D. DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU V.D. DIREKTORA JKP "KOMUNALAC" LEBANE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ULICAMA KOJE SE POKLAPAJU SA TRASOM DRŽAVNIH PUTEVA KROZ NASELJENO MESTO LEBANE
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD OPŠTINSKE UPRAVE LEBANE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA ZA PERIOD 2019-2021. GODINU
 • ODLUKA
 • PROGRAM O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA STŠ "VOŽD KARAĐORĐE" IZ LEBANA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ELABORATA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG", CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNU DELATNOST I PUTNU INFRASTRUKTURU "VILIN LUG" U CRNOJ TRAVI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA
 • REŠENJE O NE PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE (VEZA DP PA REDA BROJ 258 (VEZA SA DRŽAVNIM PUTEM A1 (PETLJA LESKOVAC CENTAR) - LESKOVAC - VLADIČIN HAN - VRANJE - BUJANOVAC - DRAŽAVNA GRANICA SA BJR MAKEDONIJOM) SA OP - 17 BOGOJEVCE - DONJA LOKOŠNICA - GORNJA LOKOŠNICA)
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA SPOMENIK KULTURE SKOBALJIĆ GRAD

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex