Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 15 od 01.09.2017.)


  • PRAVILNIK O USLOVIMA OBEZBEĐIVANJA I PRUŽANJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 15/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex