Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 11/2022 od 20.04.2022.)


 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova biračkog odbora i njihovih zamenika u stalnom sastavu za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike, 16. aprila 2022. godine za biračko mesto broj 8 u opštini Crna Trava - DOM KULTURE, KALNA
 • Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkog odbora u proširenom sastavu za sprovođenje ponovnog glasanja na izborima za narodne poslanike, 16. aprila 2022. godine za biračko mesto broj 8 u opštini Crna Trava - DOM KULTURE, KALNA
 • Rešenje o prihvatanju izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Crna Trava za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Turističke organizacije opštine Crna Trava za 2022. godinu
 • Rešenje o prihvatanju izveštaja o radu Opštinske biblioteke "Sestre Stojanović" Crna Trava za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Opštinske biblioteke "Sestre Stojanović" Crna Trava za 2022. godinu
 • Rešenje o prihvatanju izveštaja o radu Javnog preduzeća za komunalnu delatnost i putnu infrastrukturu "Vilin Lug" Crna Trava za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Crna Trava za 2022. godinu - rebalans broj 1
 • Odluka o eksternoj reviziji budžeta opštine Crna Trava za 2021. godinu
 • Rešenje o prihvatanju Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Crna Trava za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Aleksandar Stojanović" Crna Trava


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex