Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 1 od 04.01.2019.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE LEBANE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "POSLOVNE ZONE U ULICI NIKOLE TESLE"
 • ODLUKA
 • ODLUKA O KADROVSKOM PLANU OPŠTINE LEBANE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O POGREBNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O OTPISU I KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG U KAPITALU GRAĐEVINSKOG PREDUZEĆA GP "MOSTOGRADNJA" AD, BEOGRAD
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O DODELJIVANJU ISKLJUČIVOG PRAVA JAVNIM I JAVNO KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA KOJIMA JE OSNIVAČ OPŠTINA LEBANE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRUŽANJA USLUGA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZGRADNJE ZELENE PIJACE U SKLADU SA PDR-OM NIKOLA TESLA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "RADOVAN KOVAČEVIĆ-MAKSIM" IZ LEBANA
 • REŠENJE O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI VLASOTINCE, 01 broj 06-4-3/2016, od 26.01.2017. GODINE
 • ODLUKA O NAKNADAMA ČLANOVA RADNIH TELA IMENOVANIH OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA, OPŠTINSKE UPRAVE I PREDSEDNIKA OPŠTINE VLASOTINCE
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD MRTVOZORNIKA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex