Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 9/2022 od 12.03.2022.)


 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za izbor projekata u kulturi
 • Rešenje o imenovanju Komisije za davanje mišljenja na predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekata nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini
 • Rešenje o odobravanju i finansiranju godišnjih programa sportskih organizacija kojime se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kruševca u 2022. godini
 • Rešenje o odbijanju godišnjih programa sportskih organizacija za 2022. godinu
 • Odluka o izdavanju sredstava za razvojne i inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta - kontrolu plodnosti (analize) poljoprivrednog zemljišta
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor izvođača za održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta - kontrolu plodnosti (analizu) poljoprivrednog zemljišta, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za regeresiranje troškova veštačkog osemenjavanja krava na teritoriji grada Kruševca, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje nabavke hrane i veterinarske usluge za ostavljenu žensku telad, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje - nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje organske proizvodnje - nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova i sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su svih ostalih mera ruralnog razvoja, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, sa Kriterijumima
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Kriterijume za izbor korisnika za subvencionisanje ekonomskih aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i na uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, sa Kriterijumima
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kruševca
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Saveta za rodnu ravnopravnost
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za izbor programa i projekata od javnog interesa u oblasti zdravstvene zaštite
 • Odluka o finansiranju Programa/projekata od javnog interesa u oblasti prevencije, smanjenja rizika od katastrofa upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2022. godini
 • Rešenje o izboru programa i projekata u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta grada Kruševca u 2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Kruševac" Kruševac br. 1767 od 24.02.2022. godine kojom se vrši dopuna Cenovnika za održavanje javne higijene, zimskog održavanja, ostalih komunalnih usluga i održavanje javnih zelenih površina i održavanja vodotokova drugog reda
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika i članova Žalbene komisije grada Kruševca
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava na teritoriji grada Kruševca za vode II reda, za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta grada Kruševca u oblasti: prevencije, smanjenja rizika od katastrofa, upravljanju vanrednim situacijama i protivgradne zaštite za grad Kruševac u 2021. godine
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o uslovima obezbeđivanja i pružanja usluge Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa intelektualnim teškoćama
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ulica Ivankovačka)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex