Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 9 od 07.07.2020.)


 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu (drugi krug)
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Industrijske zone K2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Proširenja Novog groblja 2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 1" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja izradi Plana detaljne regulacije "Pejton 2" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o nepristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Pejton 3" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - Ul. Bivoljski most - Parunovački most" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - "Ul. Železnička - Bivoljski most" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Odluka o pristupanju izradi Strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije "Istočna obilaznica - "Ul. Kneza Miloša - Mudrakovački most" u Kruševcu na životnu sredinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (Ul. Alekse Šantića - jedno parking mesta za potrebe lica sa invaliditetom)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex