Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 9 od 08.06.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2018. GODINU
  • REŠENJE O ODOBRENJU I FINANSIRANJU PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2018. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex