Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 9 od 28.11.2017.)


 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2016 - prečišćen tekst, 15/2016, 5/2017 i 9/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2017. GODINU (ʺSl. list grada Kruševcaʺ, br. 15/2016, 5/2017 i 9/2017)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U LOKALNOJ SAMOUPRAVI - GRADU KRUŠEVCU ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2017 i 9/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE MESNIH ZAJEDNICA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst i 9/2017)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2017 - prečišćen tekst, 5/2017 i 9/2017)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013, 11/2013, 1/2014, 14/2016 i 9/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI GRADA KRUŠEVCA 2017-2030. ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 15/2016, 5/2017, 7/2017 i 9/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" KRUŠEVAC BR. 29/1 OD 13.09.2017. GODINE, O JEDINIČNIM CENAMA KOJE JKP "GRADSKA TOPLANA" KRUŠEVAC PRUŽA KORISNICIM ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU GENERALNOG PLANA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2017)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 6/2014, 7/2014, 1/2015, 4/2015, 8/2015, 1/2016, 6/2016, 7/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 1/2017, 2/2017, 5/2017, 7/2017 i 9/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex