Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 8 od 22.06.2019.)


  • Odluka o dodeljivanju Nagrade i priznanja grada Kruševca
  • Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2019. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Kruševca za 2018. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex