Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 8 od 08.06.2018.)


 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA KOJA MOGU DA SE KORISTE U MEĐUMESNOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE I PODIZANJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "POSLOVNI CENTAR" KRUŠEVAC
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NATA VELJKOVIĆ" U KRUŠEVCU
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA PALIM PRIPADNICIMA VOJSKE, POLICIJE I REZERVNOG SASTAVA OD 1991-1999. GODINE "SPASAVANJE RANJENIKA"
 • ODLUKA O PREMEŠTANJU SPOMENIKA BRANKU PERIŠIĆU BADŽI
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ZA 2017. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex