Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 7/2023 od 15.06.2023.)


  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kruševcu sa Oglasom
  • Rešenje o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola grada Kruševca za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja u toku školske 2022/2023. godine
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola grada Kruševca za postignute rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja u toku školske 2022/2023. godine
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Takovska, Vidovdanska - postavljanje teh. sredstava za usporavanje saobraćaja)
  • Rešenje o dopuni Rešenja o tehničkom regulisanju saobraćaja na području naseljenog mesta Kruševac (ul. Kosovske bitke - postavljanje ležećeg policajca)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex