Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 7 od 02.09.2017.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PARKING PROSTORA, KOJI JE DONEO NADZORNI ODBOR JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" KRALJEVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA DIMNIČARSKIH USLUGA KOJU JE DONEO NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKO STAMBENO" KRALJEVO

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex