Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 6/2023 od 05.06.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Stručna praksa" br. 4/2023 od 30.05.2023. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
  • Rešenje o davanju saglasnosti Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Samozapošljavanje" br. 2/2023 od 30.05.2023. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Pripravnici" br. 6/2023 od 30.05.2023. godine, sa Uputstvom i kriterijumima
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Sticanje praktičnih znanja" br. 5/2023 od 30.05.2023. godine, sa uputstvom i kriterijumima
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Nova radna mesta" br. 3/2023 od 30.05.2023. godine, sa uputstvom i kriterijumima
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Uputstvo i kriterijume za izbor korisnika sredstava za finansiranje programa "Javni radovi" br. 1/2023 od 30.05.2023. godine, sa Uputstvom i kriterijumima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex