Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 6/2022 od 10.02.2022.)


 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kruševac za 2022. godinu
 • Rešenje o ukidanju statuta dobra u opštoj upotrebi - nekategorisanog puta na delu kat. parcele br. 3462 KO Kruševac
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje i izbor korisnika sredstava
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata dužnosti člana i imenovanju člana Žalbene komisije grada Kruševca
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa u oblasti implementacije LAP-a za mlade grada Kruševca za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa u oblasti implementacije LAP-a za decu grada Kruševca za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji i utrošku budžetskih sredstava programa i projekata od javnog interesa u oblasti unapređenja i razvoja sporta za grad Kruševac za 2021. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijski izveštaj Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca br. 51 od 02.02.2022. godine za 2021. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za stipendiranje i nagrađivanje učenika i studenata grada Kruševca za 2022. godinu br. 53 od 02.02.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o realizaciji programa i projekata od javnog interesa finansiran iz budžeta Grada Kruševca u oblasti negovanja kulturnog nasleđa, tradicija oslobodilačkih ratova i standarda veterana za grad Kruševac u 2021. godini
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora (zamena kotlova na ekološki prihvatljiviji energent)
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekta nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje u 2022. godini
 • Odluka o izdvajanju sredstava za subvencionisanje realizacije projekta pošumljavanja u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta u 2022. godini
 • Rešenje o povećanju prihoda i rashoda budžeta za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex