Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Kruševca

(broj 6/2021 od 27.05.2021.)


  • Odluka o ustanovljenju priznanja "Zahvalnica grada Kruševca" povodom obeležavanja 650 godina od osnivanja grada Kruševca
  • Odluka o završnom računu budžeta grada Kruševca za 2020. godinu
  • Odluka o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex